Fraktion

 

Fraktionsvorsitzender

1. stellv. Fraktionsvorsitzender

2. stellv. Fraktionsvorsitzender

Geschäftsführerin

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsherr

Ratsfrau

Ratsfrau

Ratsfrau
Stellvertr. Bürgermeisterin